Inertna deponija u Lebane se čisti kontinuirano

- 23 Sep 2020

Inertna deponija u selu Lebane očišćena je u junu, tokom nedelje „Zelena nedelja u Prištini“, zajedno sa još 33 inertne deponije u opštini Priština.

Ove deponije se neprestano čiste, jer osim što su ružne, ozbiljno ugrožavaju i javno zdravlje.

I dalje pozivamo na veću brigu o prirodi i životnoj sredini u kojoj živimo, postajući primer mlađim generacijama!

Zahvaljujemo se svim timovima koji svojim radom pomažu u tome da imamo čistu Prištinu.