Sve prostorije Urgentnog medicinskog centra su u potpunosti obnovljene

- 22 Oct 2020

Kontinuirano ulaganje u izgradnji kapaciteta i infrastrukturu osigurava poboljšani kvalitet primarnih zdravstvenih usluga u glavnom gradu.

U Urgentnom medicinskom centru svi prostori zgrade, parking mesta i dvorište sa zelenim površinama oko zgrade su u potpunosti obnovljeni.

Sve ovo pomaže  da se usluge građanima kontinuirano unapređuju držeći vreme intervencije u vanrednim situacijama ispod proseka od 6 minuta.