Konkurs za dodelu stipendija za studente opštine Priština

- 23 Oct 2020

Opština Priština dodelila je 120 stipendija za studente koji studiraju na javnim univerzitetima na Kosovu, za akademsku godinu 2020/2021.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u medijima. Prijava se prima i popunjava i predaje na prizemnim šalterima opštine Prištine (stara zgrada), svakog radnog dana od 10:00 do 15:00.

 

 

 Konkurs za dodelu stipendija za studente opštine Priština