Radovi na ulici „Agim Ramadani“ završavaju se prema predviđenom dinamičkom planu

- 19 Nov 2020

Danas je zavrseno asfaltiranje segmenta od raskrsnice ulice „Qamil Hoxha“ do zgrade Narodnog pozorišta i od Pravoslavne crkve do raskrsnice za ulazak na Ekonomski fakultet, koja će se obeležiti i ocrtati narednih dana.

 

Hvala na razumevanju!