Odluke inspektora moraju se poštovati

- 20 Nov 2020

Direkcija za inspekciju, osim nadzora sprovođenja mera za sprečavanje širenja virusa, stalno je na terenu sa punim kapacitetima i u drugim sektorima.

 

Uprkos malom broju inspektora, pokrivena je čitava teritorija opštine Priština, kako bi se identifikovale i sprečile povrede zakona i propisa.

 

Danas je Građevinski sektor izvršio odluku o rušenju kuće (vile), u katastarskoj zoni Makovce. Nakon prestanka radova, stranka je nastavila sa divljom gradnjom kršeći tako odluke i naredbe odgovornih za to područje.

 

U svim slučajevima kada se takoo nesto uradi, rušenje će biti neizbežno!