Paketi poljoprivredne podrške su podeljeni poljoprivrednicima u regionu Prištine

- 23 Jul 2021

U okviru projekta „Održivi i inkluzivni ruralni ekonomski razvoj“ (SIERD) danas su podeljeni paketi poljoprivredne podrške poljoprivrednicima u regionu Prištine kao rezultat bliske saradnje opštine Priština sa austrijskom Kancelarijom za saradnju i švajcarskim Caritasom na Kosovu. Pored predstavnika gore navedenih institucija, deo ceremonije bili su i poljoprivrednici iz prištinskog regiona i Nacionalnog udruženja „Kosovske maline“ i „EuroFruti“ kao partneri projekta.

Predstavnik opštine Priština iz Direkcije za poljoprivredu g. Fekhri Hiseni je naglasio da se saradnja između Austrijske agencije za saradnju, švajcarskog Caritasa i opštine Priština nastavlja i da će podrška sektora maline i poljoprivrednika u opštini Prištine biti dobar primer koji ima potencijal za razvoj sektora poljoprivrede.

Dok je direktorka austrijske kancelarije za saradnju gđa. Sandra Horina naglasila da je svrha projekta bila i nastavlja da bude "podrška poljoprivredi, ali i pružanje podrške ljudima da ostvaruju sopstveni prihod, kao i pružanje pomoći porodicama da ostanu i doprinesu ovoj zemlji".​