Obaveštenje – Sektor za porez na imovinu

- 11 Jan 2022

Obaveštavamo sve poreske obveznike opštine Priština da račun poreza na imovinu za 2022. godinu još nije obračunat.

Prema obaveštenju koje su nam dostavili, dana  05.01.2022. godine od strane rukovodioca Odeljenja za Porez na Imovinu Ministarstva finansija, Rada i prometa , pojašnjeno nam je da su računi za 2022. godinu u pripremi za obračun imovine porez za 2022 godinu.

Za to vreme pojavljuje se račun sa dugom  od 2021. godine, stoga  se nadamo da će Odeljenje za Porez na Imovinu Ministarstva finansija, Rada i prometa, kao nadležni za ovo pitanje, omogućiti što pre obračunavanje računa poreza na imovinu za godine 2022.