Opština Priština snabdeva škole brzim testovima na antigen putem pljuvačke na Covid-19

- 16 Jan 2022

S obzirom na trenutno stanje pandemije, opština Priština za početak drugog polugodišta škole, snabdeva sa brze testove na antigen putem pljuvačke za Covid-19.

 

Počela je distribucija testova u institucijama i prilikom prijema proizvoda odgovoreni tim će pružiti detaljne informacije i obezbediti obuku o upotrebi antigenskih testova.

 

Do danas antigenski testovi su distribuirani u osam predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, uglavnom sa velikim brojem učenika u urbanim sredinama. U narednim danima ostaje da se uključe i predgrađe prestonice.

 

Planirano je da testovi služe tokom drugog pologodišta. Samo učenici koji imaju ove simptome biće testirani:

- Temperatura iznad normalne

Kašalj ili groznica

Kontakt sa zaraženim osobama.

 

Raspodela testova vrši se srazmerno broju učenika u ustanovama.