Počeo je dinamičan plan rada 40-dana za ulice Muharem Fejza

- 17 Mar 2022

Gradonačelnik Perparim Rama je danas obišao ulicu Muharema Fejza, gde je rekao da će u ovom periodu biti tretirana javna rasveta, trotoarne kocke, oštećeni ivičnjaci i očišćena celokupna fekalna i atmosferska kanalizaciona mreža.

 

Pored toga, na sastancima sa stanovnicima  zone kasarne, dogovorili su se da se njihova imanja koja su ometala razvoj puta tretiraju koeficijentom izgradnje. Sa KEDS-om je takođe postignut dogovor o izmeštanju električnog transformatora, što će omogućiti oslobađanje prostora za regulaciju puteva.