Saopštenje - Ulica "Ahmet Krasniqi" je privremeno zatvorena zbog radova

- 15 Apr 2022

Poštovani građani,

Obavestavamo vas da Opština Priština, odnosno Direkcija za Kapitalne Investicije i Upravljanje Ugovorima, sprovodi ugovor: „Rekonstrukcija ulice Ahmeta Krasniqi“ br. pr.616 21 076 511 dužine oko L = 500.0m

Ekonomski operater „Š.p.k. Preduzeće Kema” će započeti asfaltiranje navedenog puta i iz tog razloga vas obaveštavamo da ovaj put treba da bude privremeno zatvoren za saobraćaj do asfaltiranja ovog puta, sutra, dana 16.04.2022.godine, u subotu, od 07:00 do 18:00 časova.

U prilogu je situacija na putu "Ahmet Krasniqi" koji će biti asfaltiran.