Akcija čišćenja i uklanjanja nelegalnih deponija se nastavlja na celoj teritoriji Prištine

- 20 Apr 2022

U delovima gde se uklanjaju nelegalne deponije biće pojačan nadzor Uprave za inspekcijske poslove i uslediće oštre kazne za sve one koji bacaju smeće po mestima i zelenim površinama!

Predviđene su i razne mere za podizanje svesti: opsada i postavljanje

kamere u ovim prostorima. Takođe, na pojedinim lokacijama je predviđeno postavljanje klupa, verandi i sadnja ukrasnog drveća.

Poštovani građani, molim vas da sačuvate životnu sredinu!

Odrzavajmo našu Prištinu čistom!