Ulica „Muharem Fejza“ se završava!

- 20 May 2022

Posle 40 efikasnih radnih dana, kako smo i obećali, asfaltiranje ovog puta biće završeno sutra!

Pored prave infrastrukture, postaraćemo se da u ovom putu ima i zelenilo okolo!​