Održan je prvi sastanak mandatne radne grupe za izradu studije izvodljivosti i plana upravljanja za istorijski centar Prištine

- 05 Jul 2022

Održan je prvi sastanak mandatne radne grupe za izradu studije izvodljivosti i plana upravljanja za istorijski centar Prištine.

 

Plan upravljanja Istorijskim centrom Prištine ima za cilj da definiše načine konzervacije, očuvanja, razvoja i promocije istorijskog centra Prištine koji je definisan kao područje vrednosti nasleđa, kako bi se preneo u sadašnju i buduću generaciju. Takođe analizirati i razumeti, kroz uključivanje različitih aktera i stejkholdera, sile promene i promene koje se dešavaju u kulturnom, ekološkom i socio-ekonomskom aspektu kako bi se omogućila zaštita, unapređenje i koordiniran i zajednički razvoj, identifikovati kratke, srednjoročne i dugoročne ciljeve koji se odnose na očuvanje i razvoj područja, kao i 'inovativne' strategije i akcije za njihovo postizanje.

 

Radnu grupu koja vodi ovaj proces čine podređene institucije Ministarstva kulture, omladine i sporta, opštine Priština, Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, Saveta Kosova za kulturno nasleđe, organizacija civilnog društva profilisanih u kulturnom nasleđe i prostor za planiranje, program UN-Habitat na Kosovu i druge institucije.

 

Ovaj projekat, koji finansira Ministarstvo kulture, omladine i sporta, a podržava UN-Habitat Kosovo, kroz Program inkluzivnog razvoja koji finansira Vlada Švedske, ima za cilj da integriše kulturno nasleđe u okvire prostornog planiranja za održivi, zeleni i sveobuhvatan razvoj.