Nastavljaju se intervencije Direkcije Javnih Službi u školama: Hasan Priština, Zenel Hajdini i Gjergj Fišta

- 10 Aug 2022

U okviru sektora mobilnosti i kordinaciji sa Upravom za Obrazovanje, poćeo tretman prostora oko škola sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, rasvetom, antiparking stubovima, ogradama i kreativnim oznakama u boji kako bi obezbedili  veću bezbednost deci u škole i šire.