Opština Priština organizuje opštu javnu raspravu

- 14 Dec 2022

Poštovani građani,

Obaveštavamo vas da 22. decembar, sa početkom u 17:00 časova, Opština Priština organizuje opštu javnu raspravu, u Sali Skupštine Opštine, u staroj zgradi Opštine Priština.

U diskusiji će biti prisutni: g. Perparim Rama, g. Fehmi Kupina, g. Alban Zogaj, gđa. Doneta Sahatčiu, g. Arber Sadiku, g. Adelina Sahiti, gđa. Arta Balaj, g. Bersant Beka, gđa. Besiane Musmurati, gđa. Doruntina Maloku, g. Donat Lušaku, gđa. Donika Četa, g. Florijan Duši, g. Granit Rugova, g. Ilirik Musliu g. Izet Sadiku, g. Krenar Džaferi, gđa. Mimoza Sulejmani, g. Plator Gerdovci, gđa. Valbona Makoli.

Pozivamo građane Glavnog grada da učestvuju u ovoj raspravi, kao dobra prilika za otvaranje važnih tema od opšteg interesa za transformaciju Glavnog grada.