Opština Prištine sa projektima za stomatološko zdravlje

- 21 Mar 2015

Predsednik Opštine Prištine, Shpend Ahmeti zajedno sa direktorom Direkcije za Zdravlje i Socijalno Blagostanje, Arben Vitia, posetili su obrazovno promotivne aktivnosti koje su organizovane povodom “Svetskog dana oralnog zdravlja”.

Ovim povodom Predsednik Opštine Prištine Ahmeti je rekao da Opština planira instaliranje ili sistematsku stomatološku kontrolu po školama.
“U toku je organizovanje vaspitno-obrazovnih aktivnosti sa ciljem podizanja svesti dece što se tiče oralnog zdravlja. Vršenjem sistematskih poseta po školama videli smo da preko 80% dece imaju problema sa barem jednim pokvarenim zubom. Samo aktivnosti podizanja sveti nisu dovoljne za poboljšanje lošeg stanja oralnog zdravlja koje vlada u ovom mestu. Prema tome, predviđene su druge politike i razni regulativni sistemi koji su već počeli da se primenjuju od Direkcije za Zdravlje i Socijalno Blagostanje ”, rekao je Ahmeti.
Direktor Arben Vitia je rekao da je Direkcije za Zdravlje privržena da se po školama instaliraju i realizuju redovne i stomatološke kontrole sa ciljem izbegavanja eventualnih zdravstvenih problema u budućnosti.
Ove aktivnosti promovisanja oralnog zdravlja su organizovane od stomatološke službe pri GCPM-u, sa podrškom Opštine Prištine. Na trgu “Zahir Pajaziti”, su postavljeni šatori sa ciljem podizanja svesti i raspodelu informacija za oralnu negu. Takođe, povodom “Svetskog dana oralnog zdravlja”, realizovane su i obrazovno promotivne posete za oralnu negu u javnim školskim institucijama i nevladinim organizacijama.
Povodom ovoga Direkcija za Zdravlje i Socijalno Blagostanje organizovala je još jedan kulturno-umetnički program.