Stanovnici daju privatno vlasništvo kako bi im Opština Priština izgradila trotoar

- 25 Mar 2015

Opština Prištine je odgovorila na zahtev stanovnika naselja “Ismet Krasniqi”, koji su pre nekog vremena podneli zahtev za rušenje jednog zida koji predstavlja opasnost za slobodu kretanja građana.

Direkcija Inspekcije je porušila jedan zid u dužini od 100 metara, a vlasnici zemljišta su izrazili spremnost da ponude njihovu privatnu imovinu za izgradnju trotoara u ovom delu.

U gradu Priština su upravo trotoari oni delovi javnih površina, koji, uz prepreke koje sadrži, otežavaju kretanje i često ugrožavaju živote pešaka.

Zahvaljujući volji i spremnosti stanovnika naselja “Ismet Krasniqi”, uskoro će ovo naselje imati trotoar koji je jedan od osnovnih komponenata slobode kretanja u urbanim sredinama.