Počinje izrada Strategije za kulturu Glavnog grada

- 15 Nov 2023

Lokalni i međunarodni stručni tim koji se sastoji od ličnosti i saradnika kulture i turizma radiće na kreiranju sveobuhvatne strategije umetnosti i kulture, koja će doneti pozitivne i inovativne promene u Prištini.

 

Strategija za kulturu Glavnog grada ima za cilj finansijsku podršku umetnosti i kulturi, očuvanje i restauraciju kulturnog nasleđa, promociju kulturne raznolikosti, obrazovanje i angažovanje zajednice, izgradnju kulturno-umetničkih prostora, saradnju sa privatnim sektorom i među najvažnijim koracima je upotreba tehnologije za širenje i promociju umetnosti i kulture putem društvenih mreža, digitalnih platformi i drugih tehnoloških inovacija.

 

Direktorka Direkcije za kulturu Arta Balaj smatrala je izradu ove strategije veoma važnim korakom za kulturu glavnog grada.

 

„Strategija za kulturu glavnog grada je jedan od glavnih stubova za promovisanje, zaštitu i razvoj kulture u glavnom gradu. Ova strategija obuhvata širok spektar akcija i politika koje imaju za cilj da obogate i razviju kulturni život grada, umetnički zajednice i naših građana“ – navela je direktorica Balaj.

 

Glavni stručnjak za izradu Strategije za kulturu je Filip Kern, koji ima duboko znanje u oblasti kulture i strateškog razvoja. Međunarodni je stručnjak za muzičko tržište i druge kreativne industrije, je izvršni  direktor i osnivač organizacije KEA European Affairs, koja se bavi istraživanjem, savetima i konsultacijama u oblasti kulturnih i kreativnih politika na evropskom nivou. Izrađivao je strateške dokumente za kulturu u različitim zemljama Evrope i sveta.