Održan je informativni sastanak sa predstavnicima privrede o Uredbi o Upravljanju Otpadom

- 15 Feb 2024

Predsednik Glavnog grada, Pëparim Rama, zajedno sa Direktorima  i Direktorom Javnih Službi, Bekim Brestovci , direktorom Direkcije za inspekciju, Florian  Dushi, šefom sektora za Red u direkciju inspektorata, Alban Ymeri, Dukadjin Gaši, Službenik za Otpad u Direkciji Javnih Službi, kao i Riza Selimi, predstavnik Regionalne Kompanije „Pastrimi“, razgovarali su sa predstavnicima preduzeća koja posluju u Prištini o Uredbi o Upravljanju Otpadom, gde su predstavnici biznisa obavešteni o ovom važnom dokumentu Glavnog grada , kao i obaveze koje oni  imaju prema institucijama kao i Glavni grad  prema  njima.

 

Ovom prilikom, predsednik Glavnog grada, Përparim Rama je rekao da je postupanje po pitanju otpada ključna tačka.

 

„Vredno radimo na rešavanju ovog izazova u saradnji sa građanima, privredi i našim lokalnim institucijama. Ovaj format diskusije je najbolji format razgovora jer učimo jedni od drugih i vi imate priliku da donosite odluke“ – izjavio predsednik Rama.

 

Direktor Direkcije Javnih Službi Bekim Brestovci, rekao je da je već́ potpisan ugovor za kupovinu novih kontejnera koji će biti postavljeni u različitim naseljima Glavnog grada. Takođe, u toku je nabavka 8 kamiona za odvoz smeća.

 

Dok je Direktor Direkcije Inspektorata Glavnog grada  Florian Duši, rekao da je ovaj sastanak „Prvi sastanak na kojem će biti obaveštena preduzeća i sa njima ćemo razgovarati o konkretnim radnjama koje je Glavni grad kao institucija preduzeo i koje će preduzeti  u vezi sa ovim pitanjima,   a takođe i za obaveze koje marketi  imaju prema Glavnom gradu“.

 

Od preduzeća je zatraženo da odvajaju otpad u posebne kontejnere, a obavešteni ste da su na osnovu Uredbe o Upravljanju Otpadom, usvojene u skupštini prošle godine, marketi su  dužni da imaju kontejnere ispred preduzeća i ne smeju bacati otpad u kontejnere za domaćinstvo koji nalaze se u naselju i koriste ih građani.

 

Ovom prilikom, predsednik Rama je zatražio od  preduzeća da poštuju ovaj propis i zajedno rade na brzom rešavanju ovog problema.

 

„Ne treba da dođe do kazni, ali za to nam je potrebna iskrena saradnja, poverenje jedni u druge, stvaranjem kruga poverenja i za to ne sumnjam da ćemo zajedno prevazići ovaj veliki problem“ – rekao je predsednik Rama .

 

Predstavnici privrede izrazili su njihovu zabrinutost, i obećali da će poštovati propis, ali su tražili da u Glavnom gradu  bude više kontejnera, zahtev koji će biti realizovan od Glavnog grada i Pastrimi.