Potpredsednica Lušaku Sadriu učestvuje na Evropskom Komitetu Regiona (CoR) u Bukureštu- Rumunija

- 07 Mar 2024

Zamenica Predsednika opštine Priština gđa. Jehona Lušaku, pozvana je da učestvuje na Evropskom Komitetu Regiona (CoR) o proširenju Evropske Unije, koji je ovog puta održan na Kongresu EPP u Bukureštu, Rumunija. Ovaj događaj je imao za cilj da ispita ulogu lokalnih i regionalnih vlasti u reformama i njihov doprinos procesu proširenja, koji se smatra  kao strateška investicija za mir, bezbednost, stabilnost i prosperitet u Evropi.

 

U okviru delegacije evropskih lidera u ovom Lokalnom dijalogu, gđa. Lušaku je govorila o izazovima i mogućnostima kako lokalne i regionalne vlasti mogu pomoći u postizanju i podršci članstvu u EU. Kao nivo vlasti najbliži građanima, ove vlasti igraju ključnu ulogu u približavanju procesa integracije standardima i kriterijumima EU.

 

Povećanje pomoći EU Prištini moglo bi da ubrza ekonomski razvoj naše zemlje“ – izjavila je potpredsednica Lušaku Sadriu.

 

Učešće potpredsednice gđe. Lushaku Sadriu u ovom dijalogu predstavlja važnu priliku da podeli iskustvo i ideje Glavnog grada Prištine i da dobije inspiraciju iz najboljih prakse drugih lokalnih i regionalnih vlasti u Evropskoj uniji. Ovo služi kao korak ka unapređenju saradnje i interakcije između različitih nivoa vlasti u cilju postizanja zajedničkih ciljeva razvoja i evropskih integracija.