Predsednik Rama zajedno sa direktorima Krenar Džaferijem i Doruntina Maloku obilazi radna područja u Glavnom gradu

- 11 Mar 2024

Glavni grad je stalni centar razvoja i transformacije, gde se radovi na poboljšanju i modernizaciji infrastrukture odvijaju brzim i stabilnim tempom. U nastojanju da pratimo  iz bliza ovaj napredak i da procenimo obavljeni posao, danas predsednik Glavnog grada, Pëparim Rama zajedno sa Direktorom Direkcije za Kapitalne Investicije i Upravljanje Ugovorima, Krenar Džaferi, Direktoricom Direkcije za Imovinu i Katastar , Doruntina Maloku, obišli su  neka područja na kojima se odvijaju glavne intervencije.

Tokom posete oni su  izbliza videli napredak radova na nekim od ključnih projekata koji imaju za cilj da transformišu lice prestonice. Upoznati su o tokovima  radova na izgradnji puta „A“ i uređenju kolektora otpadnih voda u naselju „Emšir“ kao i o toku radova na izgradnji asfalta u Zlataru.

Ova posvećenost lokalne samouprave da investira u infrastrukturu i  da stvori stabilniji i pogodniji sredinu za građane, jasan je pokazatelj posvećenosti za poboljšanje kvaliteta života u Glavnom gradu.