Počinje reforma sistema Javnog Prevoza u Glavnom gradu

- 22 May 2024

Predsednik Glavnog grada, Përparim Rama, najavio je početak reforme sistema javnog prevoza. Ova reforma će doneti velika poboljšanja građanima glavnog grada, uključujući:

• Novu flotu autobusa: Građanima će od 1. januara 2025. godine biti na raspolaganju novi i moderni autobusi.

• Više autobuskih linija: Nove autobuske linije biće kreirane na osnovu potreba građana, obezbeđujući bržu i efikasniju uslugu.

• Pokrivenost širih puteva: Javni prevoz će pokrivati više puteva, omogućavajući lakši pristup svim građanima.

• Integrisana karta: Jedna karta će važiti za sve linije u glavnom gradu, što pojednostavljuje proces putovanja.

• Sistemi digitalnog plaćanja: plaćanje ulaznica će se vršiti preko digitalnih sistema, koji nude brz i lak način plaćanja.

Svaki korak ove reforme je sproveden u bliskoj saradnji sa privatnim operaterima autobuskih linija, Evropskom Bankom za Razvoj i Rekonstrukciju, predstavnicima banaka na Kosovu i drugima. Ova reforma će takođe uključivati garantovanje kredita za kupovinu privatnih autobusa i odobravanje novih linija privatnim prevoznicima.

Predsednik Përparim Rama je istakao značaj ovog projekta za poboljšanje kvaliteta života građana i za razvoj stabilnijeg i pogodnijeg sistema javnog prevoza.