Skupština Opštine formira 2 stalna komiteta:

a) Komitet za Politiku i Finansije
b) Komitet za Zajednice

Skupština Opštine formira i druge komitete, prema potrebi.

U trenutku imenovanja članova komiteta, uključujući stalne komitete, Skupštine Opštine se treba potruditi da osigura polnu uravnoteženost u svim komitetima.

Drugi komiteti mogu preuzeti iz svojih redova, pojedince koji nisu članovi Skupštine Opštine, ali većina članova komiteta moraju uvek biti članovi Skupštine Opštine.

Sastav komiteta treba odraziti na što približniji način proporciju mesta, koje nose političke stranke i koalicije u Skupštini Opštine.

Predsedavajući i zamenik predsedavajućeg svakog komiteta, biraju se od članova komiteta.

Nadležnosti i aktivnosti drugih komiteta se određuju u Pravilniku o sastavu i nadležnostima komiteta.

Na njihovom prvom sastanku svake godine, komiteti trebaju da odrede datume kada će održati svoje redovne sastanke tokom godine. Datumi se mogu menjati zavisno od neke druge odluke. Dopunski sastanci se mogu sazivati u bilo koje vreme.

Ostali komiteti

Skupština opštine osniva i druge komitete: