Članovi Komiteta za Politiku i Finansije se imenuju samo od članova Skupštine Opštine. Na sastancima Komiteta za Politiku i Finansije mogu prisustvovati Predsedavajući Drugih Komiteta Skupštine.

Komitet za Politiku i Finansije predsedava Predsedavajući Skupštine, koji treba da odluči i za pitanja za razmatranje na ovom Komitetu. Predsedavajući, kada vrši zadatak predsedavajućeg, ima pravo na konači glas, ako ima ravnopravni broj glasova za i protiv odluke.

Sastav Komiteta za Politiku i Finansije i njegove nadležnosti su predviđene Pravilnikom o sastavu i nadležnostima komiteta.