Sporazum o saradnji sa organizacijom „Akcija za majke i decu“

- 03 Dec 2014

Danas, Direktor Direkcije za Zdravstvo i Socijalno Blagostanje, Arben Vitia potpisao je sporazum o saradnji sa organizacijom „Akcija za majke i decu“

U ovom sporazumu se predviđa da se organizuju aktivnosti u zdravstvenim ustanovama Opštine Priština za majke i decu. Takođe, biće identifikovani ključni prioriteti, u skladu sa kojima će se preduzeti pokreti u cilju podizanja svesti novih majki za period tokom i nakon trudnoće.

Glavni cilj je informisanje i savetovanje žena, odnosno novih majki, vezano za promene koje se dešavaju tokom trudnoće, o rizicima, potrebnom staranju nakon porođaja, o dojenju kao i drugim informacijama za imunitet dece i njihovo zdravlje.

U okviru ovog sporazuma, biće uključena i raspodela informativnih materijala i drugih sredstva za podršku, za obrazovno informisanje novih majki.