Javna diskusija sa stanovnicima u Brnjici

- 06 Dec 2014

Direktor za Lokalnu Infrastrukturu, Hysen Durmishi u pratnji predstavnika kabineta Predsednika Opštine Priština, Xhevdet Pozhari, održao je javnu raspravu sa stanovnicima sela Donja Brnjica, gde je srpska zajednica većina.

Prisutni su rekli da po prvi put dolazi neko iz Opštine Priština da održi javnu raspravu i da se upozna sa brigama i njihovim stanjem, koja je prema njima otežano u velikoj meri zbog nemarnosti u prošlosti.
„Deo koncepta vladavine u Prištini i cilj Predsednika Opštine Priština, Shpend Ahmetija je da razvijemo javne rasprave u svakom naselju i selu Prištine, kako bi smo bili što bliže zahtevima i potrebama njenih stanovnika. Znači, da zajedno odredimo prioritete i da ih svrstamo u projekte za razvoj prestonice. Pogotovo kada je reč o drugim nealbanskim zajednicama, došlo je vreme da one ne podnose samo elementarne zahteve koje se vežu uglavnom sa infrastrukturom i javnim uslugama, nego da takođe budu aktivan deo razvoja prestonice u celosti, sa konkretnim i ravnopravnim idejama sa svim ostalim“, rekao je predstavnik kabineta, Xhevdet Pozhari.

Na početku razgovora sa stanovnicima ovog dela, Direktor Hysen Durmishi je rekao da je neprestano u kontaktu sa Mesnom Zajednicom ovog dela, njihovim predstavnikom u Skupštini Opštini, kao i Komitetom za Zajednice u Opštini Priština.

„Sada su već započeli neki projekti u ovom delu Prištine. Za narednu godinu, mi smo počeli projektovanje dva puta koji su važni za građane koji žive ovde. Mi smo imali jedan sastanak sa Predsednikom Opštine Obilić, nakon zahteva vašeg predstavnika u Skupštini, vezano za izgradnju puta Donja Brnjica – Mazgit. Znajući važnost ovog puta, mi smo započeli projektovanje, znači u sledećoj godini smo ubacili unutar budžeta da u saradnji sa Opštinom Obilić, preko jednog sporazuma koji će se potpisati, bude izgrađen put od Donje Brnjice do Mazgita. Takođe smo poslali na projektovanje i put koji prolazi pored kanala Ibar-Lepenc. Dobili smo saglasnost od Ibar-lepenca i sada smo u fazi projektovanja. Ovaj put prolazi kroz Donju Brnjicu, Ibar-Lepenac i nastavlja se do Devet Jugovića“, rekao je Direktor Durmishi.

Zaboravljeni od prošle vlasti, zahtevi meštana Donje Brnjice su bili od najrazličitijih, dok su najčešća pitanja uglavnom bila vezano za kanalizacionu mrežu i putnu infrastrukturu. Jedna od najvećih zabrinutosti je i rizik od poplava, pošto, kako su se oni izrazili, 50% sela je ugroženo od poplava i hitna je potreba regulisanje korita reke. Istovremeno, oni su izrazili mnoge veliku nezadovoljnost nad regionalnom kompanijom za vodosnabdevanje „Priština“, pošto prema njima, oni ne odgovaraju na zahteve i potrebe građana, pogotovo u nekim slučajevima gde su oštećeni vodovodni cevi i ima velikih gubitaka pitke vode. Istovremeno, za građane preostaje veliki problem oštećeni most ovog sela koji je čak i bez sporedne zaštitne ograde. I tražili su da se vidi mogućnost izgradnje jednog novog mosta ili popravka ovog postojećeg.

Oni su izrazili svoju zabrinutost i za oštećivanje zelenih površina, bacanje smeća i uništavanje parka koji se nalazi u blizini ovog sela. Za veliki deo uništenja su okrivili Bechtel & Enka, koja je tokom izgradnje autoputa izazvala veliku štetu, skoro nepopravljivu ovog parka. Oni su zatražili da Opština Priština vrši pritisak i da se kompanija pridrži ugovorenim uslovima kako bi sanirala načinjenu štetu.

Direktor Durmishi ih je osigurao da će sva ova pitanja da se tretiraju ozbiljno od Opštine Priština. Dok, po zahtevu građana, opštinski organi su izrazili spremnost da održe i druge javne diskusije i da se zajedno angažuju za poboljšanje uslova života stanovnika u ovoj oblasti. Durmishi ih je osigurao da će tokom naredne godine Opština Priština rešiti problem kanalizacije, i rekao je da će sve njihove zabrinutosti propratiti kod relevantnih direkcija, i da će se izvršiti pritisak kod kompanije za vodosnabdevanje da ispuni svoje obaveze prema ovim stanovnicima. Takođe, on je obavestio prisutne da trebaju da naprave spisak njihovih zahteva, kao što su javna rasveta, postavljanje kontejnera, fudbalski stadion i da dođu sa konkretnim zahtevima u Opštini Priština.

Istovremeno, Direktor Direkcije za Lokalnu Infrastrukturu Hysen Durimishi, obavestio je prisutne i vezano za saradnju Opštine Priština sa Evropskom Bankom za Obnovu i Razvoj (EBOR), gde će se uskoro potpisati sporazum o saradnji za pet različite oblasti, kao što su javni prevoz, obnova putne mreže, efikasnost energije, infrastruktura otpadnih voda i njihov tretman u budućnosti, kao i čvrst otpad.

Odbornik Skupštine, gdin Nenad Miladinović, koji je takođe bio prisutan na ovom sastanku, izrazio je optimizam za aktualnu vlast Opštine Prištine. On je rekao da je naišao na dobru volju i razumevanje za saslušanje briga stanovnika ovog regiona i sada su već počeli da se realizuju konkretni projekti. Gdin. Miladinović, istovremeno je izrazio optimizam da će se rešiti mnogo problema o kojima je govoreno na ovoj raspravi, iako je zatražio razumevanje i strpljivost jer, kako se on izrazio, nije uopšte lako jer su se tokom svih ovih godina nakupili mnogi problemi.