Nastavljaju se posete u Centrima Porodične Medicine

- 07 Dec 2014

Direktor Direkcije za Zdravstvo i Socijalno Blagostanje, Arben Vitia je posetio Centar za Porodičnu Medicinu V, u naselju Dardanija, kako bi izbliza video renoviranja koja se dešavaju u objektu ovog centra. Ovim slučajem, Vitia je rekao da se planira renoviranje pet centara porodičnih medicina.

„Ovi centir su izgrađeni mnogo ranije i već dugo vremena nije imalo renoviranja. Trenutno smo počeli renoviranja u Glavnom Centru Porodične Medicine (GCPM) u centru Prištine, u Centru Porodične Medicine V (CPM), u naselju Dardanija. Ubrzo se očekuje početak renoviranja u CPM I, u Tophane, CPM VI na Sunčanom Bregu i u Stomatološkoj Poliklinici. Prema informacijama koje posedujemo, nadamo se da ceo proces renoviranja neće trajati više od tri meseci“, rekao je Direktor Vitia.

Prema njemu, bez obzira na renoviranja, preduzete su sve mere da se ne zatvaraju ordinacije na nijednom mestu i da nijedna usluga ne fali građanima Opštine Priština.

„Ovo je od najstarijih centara koji su izgrađeni ranije. Renoviraće se svaki deo ovog centra. Počeli smo sa delom gde se nalazi porodična medicina zbog razloga jer je ova od najpotrebnije usluge za građane prestonice, a pogotovo za one iz nasilja Dardanija i Ulpijana koji se služe u ovom centru. Nakon toga, će se početi sa gornjim spratom, sa pedijatrijom i svakim drugim delom gde radnici sa rukovodstvom GCPM-a vide kao potrebnim za renoviranje“, rekao je gdin. Vitia.

Ove renovacije u centrima porodične medicine se vrše u cilju poboljšanja zdravstvenih usluga koje se pružaju, kao i pružanju boljih uslova za zdravstvene radnike.

Direktor Glavnog Centra Porodične Medicine, Avdullah Hoti, rekao je da je veoma zadovoljan sa odlukom Opštine Priština za renoviranje centara porodične medicine.

„U saradnji sa Direkcijom za Zdravstvo i Socijalno Blagostanje, mi koordinišemo poslove i to što je u našim nadležnostima za dislokaciju radnika tu gde se vrše radovi, činimo u svim centrima Prištine. U ime rukovodstva GCPM-a, tražim razumevanje od građana za neke prepreke u uslugama za građane dok se završe radovi, međutim pogotovo ovo što se sada dešava je u njihovom interesu“, rekao je ovim slučajem gdin. Hoti.