Javna rasprava sa stanovnicima Velanije

- 12 Dec 2014

U okviru javnih rasprava, Predsednik Opštine Priština, Shpend Ahmeti, u društvu Direktora Direkcije za Urbanizam, Građevinske Poslove i Zaštitu Životne Sredine, Liburn Aliu i Direktora Direkcije za Lokalnu Infrastrukturu, Hysen Durmishi, održali su sastanak sa stanovnicima naselja „Velanija“.

Predsednik Ahmeti je obavestio prisutne da je cilj ovih rasprava da stanovnici raznih naselja imaju mogućnost da odraze svoje zahteve.

„Za naselje Velanija smo obavešteni za većinu problema. Jedan od najvećih problema je otkopavanje ulica od regionalnog preduzeća za vodosnabdevanje „RPV Priština“, gde je vodovodno preduzeće ugovorilo 3 kompanija za razmenu cevi u celoj Prištini. Reč je o izmeni cevi za kuće i stanove koji su povezani sa jezerom Badovac. Nakon toga, znatno će se poboljšati snabdevanje pijaćom vodom. Problem stoji na tome da cevi ne mogu da se zakopaju dok se ne testira celi sistem, jer u slučaju nekog problema, oni se ponovo moraju otvoriti kako bi se intervenisalo o otkrivanju problema“, rekao je Ahmeti, tražeći razumevanje od prisutnih. Uprkos tome, on je izrazio zabrinutost jer je rekao da ima poverljive informacije da se jedna od kompanija koja je ugovorena od vodovoda ne pridržava ugovorenih uslova i da je neopravdano da regionalni vodovod „RPV Priština“ nije preduzela kaznene mere nad ovom kompanijom.

Neke od glavnih zabrinutosti stanovnika naselja „Velanija“ bile su i nedostatak regulativnog plana, što otvara mogućnost bespravne izgradnje. Stanovnici su se izrazili da su poslali peticiju vezano za ovo pitanje. Oni su bili nezadovoljni i sa radovima koji su izvršeni ranije, vezano za regulisanje parka na „Tauk bašti“, jer u ovom delu ima problema sa atletskom stazom, neprijatnim mirisom kanalizacije itd. Oni su istovremeno zatražili da, zbog bezbednosnih razloga i u cilju prevencije negativnih pojava, u ovom parku ubuduće ima i čuvara. Glavna žalba stanovnika ovog naselja je bio problem sa atmosferskim vodama, jer prema njima, ulice ovog naselja se tokom padavina pune vodom i pravi im veliki problem.

Liburn Aliu je odgovorio na pitanja za urbanističko planiranje, građevinske dozvole i proces legalizacije. On je rekao da treba da se revidira Urbanistički Razvojni Plan, dok će se napraviti Razvojni Plan Opštine Priština i Zonalna mapa grada, gde će se predvideti sve urbanističke potrebe i uslovi koji se trebaju ispuniti. Aliu je obavestio prisutne i o važnosti procesa legalizacije i pozvao ih je da registruju izgradnje bez dozvole, kako bi mogli da se podvrgnu procesu legalizacije ubuduće.

Direktor Lokalne Infrastrukture, Hysen Durmishi, rekao je da u celosti ova zona grada ima problema sa atmosferskim i otpadnim vodama, stoga, kako je on rekao, tretiranje ovih problema je jedan od prioriteta Direkcije za Infrastrukturu.

„Mi smo počeli veliki projekat za Opštinu, kako da rešimo sve ove probleme pošto ih ima mnogo. Kao prvo, mreža je prestarela u većem delu grada. Probleme sa kanalizacilom imamo i u centralnom trgu grada gde su ranije investirani milioni, ali koji nisu urađeni kako treba i bez ikakvog plana. Znači, nedostajao je u potpunosti dobra plan kako da se reše ovi problemi. Za takve projekte, lako je naći i donacije od raznih vlada i organizacija, pošto ne bi bio dovoljan samo budžet Opštine. Trenutno, Opština Priština je u toku realizacije projekta u sufinansiranju sa češkom vladom vezano za kanalizaciju tri sela. Businje-Mramor-Sutjeska, gde Opština Priština realizuje kanalizaciju, dok češka vlada gradi implantat. Takođe smo aplicirali za još jedan projekat za koji nameravamo da ga realizujemo sa švajcarskom vladom i čekamo na njihov odgovor.

Durmishi je rekao da što se tiče naselja u Velaniji, Tauk bašti i Taslidže, u prvom delu iduće godine, Opština Priština će izraditi detaljni projekat kako tretirati atmosferske i otpadne vode, na način kako bi se počela njegova realizacija.