Nastavlja se kampanja za zdravstveno obrazovanje učenika srednjih škola, u vezi sa HIV-AIDS

- 13 Dec 2014

Direkcija za Zdravstvo i Socijalno Blagostanje Opštine Priština, u saradnji sa Glavnim Centrom Porodične Medicine i Opštinskom Direkcijom za Obrazovanje, nastavila je svoju aktivnost za zdravstveno obrazovanje za učenike srednjih škola u Opštini Prištini, vezano za HIV-AIDS.

Danas je ova aktivnost razvijena u srednjoj školi „28 Nëntori” u prestonici, gde se sem opštih poznavanja o ovoj bolesti mnogo govorilo i o pojavama koja se vežu za ovu bolest i o preventivnim merama.

Pored predavanja i objašnjenja od lekara koji su učestvovali, imalo je mnogih pitanja od učenika, i na kraju je zaključeno da su ovakve aktivnosti veoma potrebne za njih i da će se i u buduće održavati.

„HIV-AID-s je bolest koja ne poznaje ni starost ni pol. Kao i za svaku drugu bolest, borba počinje upoznavajući se sa njom, preko uzimanja informacija vezano za ovu bolest o tome kako je sprečiti, kako da se staramo, počevši od svih zaštitnih mera i pojava koje se povezuju sa HIV-AIDS-om“, rekao je među ostalom na predavanju, Direktor Vitia.

Ovim slučajem, Direktor Direkcije za Zdravstvo i Socijalno Blagostanje, Arben Vitia rekao je da će u budućnosti da se realizuju i drugi projekti za podizanje svesti vezano za sprečavanje različitih bolesti.