Potpisan grant sa Evropskom Komisijom, u iznosu od 400 hiljada evra za osnivanje pijace domaćih proizvoda

- 16 Dec 2014

Predsednik Opštine Priština, Shpend Ahmeti je danas potpisao grant sa Evropskom komisijom, u iznosu od 400 hiljada za osnivanje pijace domaćih proizvoda. Ukupni iznos ovog projekta je 500 hiljada evra.

Opština Priština ostaje privržena za podržavanje i koordinaciju između poljoprivrednika i prerađivača kako bi se obezbedila što brža prodaja domaćih proizvoda. Vezano za ovaj cilj, po prvi put se na Kosovu ostvaruje mogućnost da na svakom velikom naselju Prištine bude pokretna pijaca sa domaćim proizvodima. Poljoprivrednici regiona Prištine će imati mogućnost da promovišu i prodaju njihove proizvode direktno kod građana, što će osnažiti i domaće proizvode i ostvariće nova radna mesta.

U saradnji sa Ženama u Poslovanju i CEED, od naredne godine, Opština Priština će imati (3) pokretnih pijaca sa domaćim proizvodima koji će se kretati u raznim naseljima prestonice.

Opština Priština, u okviru ispunjenja svojih obaveza za razvoj poljoprivrede, od početka naredne godine će početi sa sprovođenjem novih razvojnih politika, dok će se posebni naglasak obratiti sektoru poljoprivrede.

U 2015 godini, u sektoru poljoprivrede će se investirati 1 milion i 30 hiljada evra, ili 250 hiljada više nego u ovoj godini. U 2016 godini, budžetska razlika sa 2014 godinom (budžet koji je nasleđen od ranije vlasti od 870 hiljada evra), će biti 1 milion evra. Ova podrška će se odraziti i u 2017 godini za sektor poljoprivrede, gde se planira da se izdvoje oko 2 miliona evra u okviru opštinskih prioriteta.