Predsednik Ahmeti sastanak sa Opštinskim Preduzećem „Trafiku Urban“ i Autobuskom Stanicom“

- 18 Dec 2014

Predsednik Opštine Priština, Shpend Ahmeti, posetio je danas preduzeće „Trafiku Urban“ i Autobusku stanicu. Tokom sastanka sa rukovodiocima i sindikatom, Predsedniku Ahmeti su adresirane žalbe koje su već nekoliko godina njihova osnovna briga, kao što su: povećanje sopstvenih prihoda, kompenzacija preostalih plata iz 2006 godine i oslobođenje tržišta od nelegalnih operatera.

Ahmeti je rekao da ima za cilj da ojača gradski prevoz (trafiku urban) i sa dolaskom novih autobusa, kao i politika koje se predviđaju da se sprovedu od Opštine za gradski prevoz, tada će se povećati i broj putnika koji će tražiti usluge gradskog prevoza. Jedan od ciljeva ubuduće preostaje i posebna traka za autobuse gradske linije.

U tom smislu, „Zatražio sam da posetim sva preduzeća i sem direktora, želeo sam da posetim i radnike i sindikat, kako bi diskutovali zabrinutosti. Tranzitivni period u Gradskom prevozu je najteži period. Gradski prevoz (Trafiku urban) ima dug veći od 1 miliona evra, od kojih su 600 hiljada evra poreskoj administraciji i više od 300 hiljada evra duga radnicima, odnosno 22 plata za radnike. 14 godina uništenja ove kompanije se ne može regulisati unutar jedne godine. Mi smo u završnoj fazi sporazuma sa Evropskom Bankom za Obnovu i Razvoj (EBOR), jer nije pitanje samo da se isplate plate, nego kako da osnažimo ovo preduzeće još biše. Sada smo dostigli sporazum i traži se samo odobrenje u Skupštini jer je to međunarodni sporazum za ratifikaciju sporazuma, gde Trafiku Urban uzima kredit oko 10 miliona evra sa garancijom Opštine, koje su za kupovinu 56 novih autobusa. Tu su najsnažnije kompanije koje su zainteresovane da postanu deo ovog tendera, čiju nabavku će izvršiti EBOR. Verujem da će tokom septembra ili oktobra 2015 godine početi da donose nove autobuse. U ugovoru sa EBOR-om imamo nekoliko tačaka: 1) kupovina novih autobusa; 2) nove garaže; 3) restrukturiranje preduzeća što se tiče rukovodstva i izgradnja multimodalne stanice gde se veže centralna autobuska stanica sa gradskim prevozom“, rekao je Ahmeti.

Ahmeti je zatražio od prisutnih da imaju u vidu da postoji detaljni plan i njihovo stanje će se znatno poboljšati.

Na kraju ovog sastanka, radnici preduzeća „Trafiku Urban“ su izrazili optimizam da će ubrzo da se poboljša njihovo stanje, jer kako su oni rekli, ovo je prvi put da ih jedan Predsednik Opštine posećuje i da se interesuje za njihovo stanje.

Za razliku od veoma teških uslova u preduzeću „Trafiku Urban“, totalno drukčija situacija je u Lokalnom Javnom Preduzeću „Autobuska Stanica“ D.D., Priština.

Predsednik Ahmeti je od Odbora i Izvršnog Direktora preduzeća Autobuska Stanica izbliza upoznat sa tranzitivnim periodom prelaska nadležnosti od centralnog nivoa na opštinski. Na ovom sastanku je bio prisutan i Direktor Administracije, gdin. Muhedin Nushi, koji je istovremeno i član Nadzornog Odbora.

Ovim slučajem, odbor je obavestio Predsednika Ahmeti i sa projektima koji su predviđeni za 2015 godinu, koji se ciljaju da se realizuju sa sopstvenih prihodima, jer kako su se oni izrazili, autobuska stanica generiše zadovoljavajuće prihode. Oni su zatražili od opštinskih vlasti podršku za privlačenje investicija u cilju poboljšanja usluga, u skladu sa opštinskim razvojnim politikama. Sada je već pripremljen status preduzeća, ušli su u funkciji novi pravilnici, novi sporazumi sa različitim operaterima.

Rukovodilac preduzeća autobuske stanice je obavestio Predsednika Ahmetija da se ubrzo očekuje digitalizacija usluga na autobuskoj stanici, kao i kreiranje veb stranice sa konkretnim informacijama za građane.

„Planovi Opštine Priština se vežu sa autobuskom stanicom i u celosti sa prevozom. Pre dolaska na ovom sastanku, posetio sam Gradski Prevoz. Jedan od razloga je bio da ih informišem da počevši od 2015 godine, nakon ratifikacije sporazuma sa EBOR-om u Skupštini izvršiće se celokupni redizajn linija gradskog prevoza. Projekat EBOR-a ima nekoliko komponenata, gde je kupovina autobusa jedan od tih komponenata. Ali, dva ostala komponenta koji su veoma važni su plan mobilnosti koji predviđa celokupni plan saobraćajnog prometa u Prištini. U ovom projektu će se pipnuti i koncept autobuske stanice i međuopštinskog prevoza. To je studija koja će trajati oko 8 meseci od poznatih svetskih kompanija. Dok treći deo, koji je takođe važan, je izgradnja novih garaža za gradski prevoz. To je važno i za vas kao autobusku stanicu jer mi sada već imamo jedan ugovor sa Gradskim Prevozom za pružanje usluga za javni prevoz u Prištini, ali povezivanje će se učiniti preko multimodalne stanice koja će biti centar prevoznog saobraćaja u Prištini, veza gradskog prevoza sa autobuskom stanicom“, rekao je Ahmeti, koji je obavestio prisutne da će glavna linija ubuduće početi na autobuskoj stanici i proći će preko unutrašnjeg prstena, sa ciljem dostizanja jednog integrisanog sistema javnog prevoza, sve to radi služenju građanima.

Ahmeti je obavestio prisutne da su u toku razmatranja modaliteta da se ubrzo reši i problem sprečavanja zaustavljanja autobusa kod kružnog toka kod Veternika, koji prouzrokuje veoma velike probleme u saobraćaju, uprkos činjenici da je takvo nešto zabranjeno zakonom.

Muhedin Nushi, član komisije akcionara, obavestio je Predsednika Ahmetija da u cilju poslovanja, uspešnijeg rada i što većeg prikupljanja sredstava odbor ovog preduzeća zajedno sa izvršnim direktorom, doneli su odluku da smanje plate radnika, uključujući i platu izvršnog direktora, u cilju daljeg investiranja u razvoju autobuske stanice.