Na sastanku sa radnicima i rukovodiocima „Hortikulture“

- 22 Dec 2014

Danas, Predsednik Opštine Priština, Shpend Ahmeti praćen od Direktora Direkcije za Infrastrukturu, Hysen Durmishi, istovremeno i deoničar u Opštinskom Javnom Preduzeću „Hortikultura“, posetili su radnike ovog preduzeća.

Na sastanku sa rukovodiocem OJP „Hortikultura“, Isak Rakovica, Predsednik Ahmeti je imao mogućnost da se informiše vezano za tok radova, kojim slučajem ga je gdin. Rakovica upoznao da je ispunjen plan biznisa za 2014 godinu.

„184 radnika ovog preduzeća neprestano održavaju zelene površine. Ove godine imamo mnogo veće ponovno kultivisanje zelenih površina. Ove godine smo počeli sa sadnjom višegodišnjih cveća na svim kružnim tokovima grada Prištine, gde je posađeno 50.000 cveća. Takođe je posađeno i 460 visokih sadnica koje se kontinuirano održavaju. Mi tražimo jedan rasadnik, od najmanje 20 hektara, gde bi smo imali mogućnost da sami proizvodimo sadnice, što bi nam obezbedilo finansijsku održivost, kako bi u dugoročnom planu imali mogućnosti da proizvodimo naše sadnice“, rekao je Rakovica, koji je naveo da ima mogućnost i kapacitet radnika za proizvodnju više cveća, bez obzira da je tokom ove godine imalo povećanje proizvodnje.

Predsednik Shpend Ahmeti se sastao i sa predstavnicima sindikata i radnicima OJP „Hortikultura“ kako bi se upoznao sa njihovim zahtevima.

„Ove godine sa Hortikulturom smo imali mnogo dobru saradnju. U odnosu sa drugim preduzećima koji imaju mnogo velike finansijske probleme, kao što je slučaj „Gradskog Prevoza“, ili sa preduzećem „Čistoća“, sa direktorom Isak Rakovica smo imali slučaj da porazgovaramo za sve ozelenjene površine i planiramo da tokom iduće godine povećamo još više zelene površine, jer je to jedan od ciljeva ove vladavine. Tokom iduće godine ćemo objaviti arhitektonski tender o pejzažu Prištine kako bi identifikovali sve parkove koji se trebaju izgraditi u prestonici i kako bi se povećao rad i za „Hortikulturu“. Vaš odgovor na zahteve opštine je uvek bio na vreme i uvek ste bili spremni“, rekao je Ahmeti, koji je dodao da jedan od njegovog razloga bio da se upoznaju izbliza sa njihovim zahtevima.

Ahmeti je dodao da zahtev od 20 hektara za sadnju sadnica razuman zahtev, pošto bi smo trebali samo da kultivišemo većinu dekorativnog drveća i drugih kultura koje služe za prestonicu. Prema njemu, nema smisla da se nakon 10 godina još kupuje kada postoje svi preduslovi da ih sami proizvodimo.

„Nema smisla da na celoj ovoj teritoriji, na celom ovom opštinskom zemljištu, nemamo mogućnosti da ih sami sadimo, i da kupujemo u drugim mestima“,rekao je Ahmeti.

Predstavnici sindikata radnika su se izrazili zadovoljnim. Oni su rekli da od dolaska na vlast ove vladavine, odražene su sve primedbe koje su bile u prošlosti, u njihovom odnosu sa Opštinom.