Rukovodioci Opštine sastanak sa sportistima

- 23 Dec 2014

Predsednik Opštine Priština, Shpend Ahmeti zajedno sa Direktorom za Kulturu, Omladinu i Sport, Saranda Bogujevci, organizovali su javnu raspravu sa sportistima i predstavnicima klubova i sportskim savezima prestonice.

Predsednik Ahmeti je rekao da u okviru skupova koji su organizovani sa raznim grupama u svakom delu prestonice, jedna diskusija je rezervisana samo za sportiste, s ciljem da se uključe što više u planovima narednih godina, gde će se obuhvatiti i njihove sugestije i komentari.

„Juče sam imao sastanak sa fudbalskim klubom „Hajvalia“, gde smo diskutovali vezano za novi stadion koji ćemo izgraditi u Ajvaliji. Planirali smo sportske terene, infrastrukturu, pitanja o kojima možemo učiniti još više u budućnosti. Najveći problem koji smo imali ove godine i za koji mislim da će nam uzeti vremena dok se ne reši, je činjenica da smo nasledili veoma mali budžet što se tiče subvencija u sportu. Kažem da je nedovoljan budžet pošto imamo oko 150 hiljada evra subvencija za sve klubove, terene i sve sportove, dok zahtevi koji nam dolaze tokom godine imaju iznos oko 1 milion evra“, rekao je Ahmeti, koji je takođe dodao da je većina zahteva za podršku raznih sportskih aktivnosti, posebno u individualnim borbenim sportovima.

On je dalje objasnio da u budžetu za 2015 godinu ima utrostručeni budžet za sport i subvencije, sa ciljem da sredstva budu podeljena u nekoliko grupa, gde bi se odredili posebni iznosi od kolektivnih i individualnih sportova.

Prisutni su tražili da se razmotri mogućnost izgradnje atletske staze, pošto klub atletike postoji već dugo vremena i moglo bi se koristiti od drugih sportova za treniranje sportista. Takođe, oni su izrazili zabrinutost o velikoj Sali Doma Omladine, koja je već nekoliko godina pretvorena u parkiralište i zatražili su da, kako je ranije bilo, bude vraćena Opštini. Istovremeno, predstavnici plivačkog sporta su rekli da su pronašli zainteresovane donatore za izgradnju pod koncesijom, bazen od 25 metara i dva manjih bazena.

„Što se tiče atletske staze, mi kao Opština sami ne možemo to učiniti jer nemamo toliko sredstava kako bi investirali u jednom projektu. Bilo bi dobro da se vidi mogućnost sa MKOS-om da za novi stadion, za koji se govori da će se izgraditi, predvidi i atletsku stazu. U razgovoru sa prethodnom vlašću, planirana je izgradnja šest pomoćnih stadiona u Brnjici, gde smo već odredili lokaciju, koji že se koristiti od fudbalskih klubova. Mislim da bi bilo dobro da imamo u vidu da se tamo izgradi i atletska staza, kako bi mi kao Opština imali mogućnost da sufinansiramo“, rekao je Ahmeti.

On je objasnio da je „Omladinski Dom“ društveno preduzeće pod rukovodstvom Kosovske Agencije za Privatizaciju i da neće dopustiti pod ikakvim okolnostima njenu privatizaciju, i da je za njegov stav upoznao KAP, preko poslatog pisma.

Predsednik Ahmeti je takođe obavestio prisutne da je određena lokacija olimpijskog bazena koja je u naselju „Dragodan“, a ne kao što je bilo planirano od protekle vlasti ranije, koja je podelila samo 300.000 evra, dok takav projekat košta više, negde oko 4 do 5 miliona evra, i ako bi se ona izgradila u blizini bazena Grmije, trebalo bi onda da se poseku mnogo drveća i prouzrokovala bi se šteta. Ahmeti je rekao da postoji plan da za ovaj projekat, u roku od tri godina, polovinu sredstava podeli Opština, dok drugi deo finansira vlada.

Ahmeti je takođe obavestio prisutne da se tokom iduće godine planira da sektori Omladine i Sporta budu podeljeni od Direkcije za Kulturu i da postanu deo Direkcije za Održivi Razvoj.

Prisutni su rekli da je većina njih po prvi put imalo prilike da kontaktiraju direktno sa jednim predsednikom Opštine i izrazili su se spremnim za dalju saradnju u cilju razvoja sporta u glavnom gradu.