Završava se školska godina 2019-2020

- 26 Jun 2020

Ovu školsku godinu završavamo u potpuno neobičnim uslovima. Uprkos pandemije # covid19 koja je uslovljavala online učenje od kuće duže od 4 meseca, nastavili smo # zajedno.

Čestitam učenicima na postignutim uspesima i strpljenju pokazanom tokom ovog izazovnog perioda i zahvaljujem roditeljima i nastavnicima koji su marljivo radili na tome da online učenje ne ostavi učenike nazad na nastavi.

Želim da se u narednoj školskoj godini vratimo u normalu, i učenici zajedno sa nastavnicima vrate u prostorije škole!