Postavljaju se potresne trake na različitim lokacijama u Prištini

- 14 Jul 2020

Potresne trake postavljaju se na raznim lokacijama u Prištini kako bi se pomoglo u povezivanju sa kružnim raskrsnicama i putnim raskrsnicama.
 
Istovremeno, smanjuju brzinu i povećavaju sigurnost u prometu za sve članove prometa.​