Vendosen shirita drithërues në lokacione të ndryshme në Prishtinë

- 14 Jul 2020

Shirita drithërues po vendosen në lokacione të ndryshme në Prishtinë për të ndihmuar kyçjet në rrethrrotullime dhe kryqëzime të rrugëve.

Në të njëjtën kohë ndikojnë edhe në uljen e shpejtësisë dhe rritjen e sigurisë në trafik për të gjithë pjesëtarët e komunikacionit.