Odlučeni u borbi za pravdu i protiv korupcije

- 18 Jan 2015

Opština Priština informiše javnost da zadnja reakcija odborničke grupe Demokratskog Saveza Kosova (LDK) u Skupštini Opštini Priština, vezano za odluke o Odboru Javnog Stambenog Preduzeća, je samo jedan njihov beznadežan pokušaj kako bi sprečili neophodne reforme u svim preduzećima koje su do sada služile više porodicama i njihovom okruženju, a ne za cilj za koji su osnovani, znači da budu u službi stanovnika prestonice.

Podsećamo da je i poslednja sazvana vanredna sednica od strane odborničke grupe LDK-a, nije bila ništa više nego jedan neuspešan pokušaj kako bi zaštitili njihove porodične interese.
Što se tiče Javnog Stambenog Preduzeća, za koju je podiglo zabrinutost grupe LDK-a, podsećamo vas da od prihoda od 7 miliona evra koje je prikupljala ovo preduzeće, sada je taj iznos pao na 4 miliona evra i još je u slobodnom padu.
Građani Opštine Priština, među ostalom, glasali su za pozitivne promene u prestonici, koje se ne mogu realizovati bez dubokih reformi kako bi se sprečio ovaj haos.

Pravi razlozi reakcije ovih interesnih grupa su veoma važne činjenice koje oni po svaku cenu žele da ih zamagle kroz niske izmišljotine i uzaludne tendencije za pomutili realnost.

Obaveštavamo javnost da je direktor Javnog Stambenog Preduzeća Sabedin Haxhiu, čija je sestra udata za brata bivšeg predsednika Opštine Priština, sada premijera Isa Mustafe. Takođe, ćerka njegove sestre i brata Isa Mustafe je zaposlena u ovom preduzeću;
Šef rente (kirije) u ovom preduzeću je brat Ismet Beqirija, Ilmi Beqiri.
Jedna od zaposlenih u ovom preduzeću je i ćerka Halim Halimija, predsedavajućeg Skupštine Opštine Priština. Čak kada je ona bila zaposlena, Halim Halimi je bio akcionar u ovom preduzeću, što predstavlja otvoreni sukob interesa. Osim ćerke, još tri njegovih sestrića su zaposleni u Opštini Priština;
Do nedavno, supruga odbornika Sami Hamitija je bila glavna službenica finansija, koja je na ovoj poziciji bila primljena bez ni jednog dana radnog iskustva;
Zaposlen u ovom preduzeću je i sin Shefqet Sylejmanija, koji je tokom njegovog radnog odnosa bio član Opštinske Komisije Akcionara, kojim slučajem je prekršen zakon za sprečavanje sukoba interesa;
Ismet Bećiri je uzeo stan od opštine od 120 metara kvadratnih, izgrađena od ovog preduzeća, kupujući je u vrednosti od 10 hiljada evra, a gde je u stvari njena vrednost 200 hiljada evra. Ovo su samo nekoliko primera zloupotrebe i lošeg rukovodstva Javnog Stambenog Preduzeća.

Što se tiče njihovih tužbi da je protivzakonito da jedan član odbora učestvuje na sastanku „preko veze iz jednog drugog mesta“, te stvari više govore o zanemarenosti i neznanju zakona, zato što članovi odbora ne moraju biti državljani Kosova i da se njegovo učešće može vršiti preko-video konferencija. Relevantni zakoni koji regulišu pitanje odbora, predviđaju da pravo na izbor imaju i osobe koji nisu državljani Kosova, i vezano za to, Statut preduzeća, član 24.5. predviđa učešće ne sastancima i preko video-konferencije (vidi priloženi dokument).

Takođe, radi istine, obaveštavamo javnost da je konstitutivna sednica odbora Javnog Stambenog Preduzeća održana i o tome je govorio i odbornik LDK-a Sami Hamiti, na vanrednoj sednici, samim time tvrdnje LDK-a da se hitni sastanak održava bez konstituisanja odbora ovog preduzeća je samo naredna laž.

Koristimo priliku da obavestimo javnost da se Opština Priština, na čelu sa Predsednikom Shpend Ahmetijem neće zaustaviti sa reformama i biće podstaknuti posebno u borbi za pravdu i protiv korupije.
Otpuštanje odbora i izvršnih direktora preduzeća će biti samo jedna od akcija u okviru reformi. Opština Priština će pozvati i policiju za privredne zločine kako bi istraživali sve privredne zločine koji su počinjeni u svim javnim preduzećima. Reakcija odborničke grupe LDK-a, više liči na pokušaj kako bi pridobili na vremenu radi pokrivanja tragova zloupotrebe nego što je to njena istinska reakcija stranke koja sada kontroliše i centralne institucije Republike Kosovo.