Predsednik Shpend Ahmeti, zajedno sa direktorom socijalne zaštite Drenom Kukajem i direktorkom Centra za zaštitu žena i dece Zanom Hamiti otvorio je obnovljenu i ponovo preuređenu zgradu Centra za zaštitu žena i dece

- 23 Oct 2020

Stanovnici sedam opština dobijaju usluge iz prihvatilišta za žene i decu u Prištini i zahvaljujući ovoj investiciji obezbedili smo uslove i infrastrukturu za najbolje usluge za najozbiljnije slučajeve porodičnog nasilja kojima je tamo potrebno sklonište.

Veliko hvala svima koji su doprineli da ovo prihvatilište postane sigurno utočište za sve žrtve porodičnog nasilja, bez razlike.

#STOP nasilju u porodici!