Obaveštenje za građane - Nacrt Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Opštinskog razvojnog plana opštine Priština

- 27 Jul 2021

Opština Priština obaveštava savetodavna tela i javnost da izraze svoja mišljenja o nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za opštinski razvojni plan opštine Priština

 

Rok za izražavanje komentara, primedbi i sugestija na ove dokumente biće od 28.07.2021. Do 28.08.2021.

 

Takođe želimo da vas obavestimo da je javna rasprava o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu opštinskog plana razvoja održati 16. avgusta 2021. godine, sastanak će se održati u Crvenoj sali, opština u naselju Arberia, sprat IV, u 10 ćasova

 

Komentari, sugestije i primedbe mogu se uputiti naelektronskoj pošti: jehona.mavraj@rks-gov.net i fatbardha.mehmetukaj@rks-gov.net, ili u kancelariju za zaštitu životne sredine na drugom spratu Nove opštine.

 

Nacrt dokumenta SPO-a za Opštinski razvojni plan opštine Priština može se naći na veb stranici https://kk.rks-gov.net/prishtine/