Njoftim për qytetarë - Draft Raporti i Vlerësimit Strategjik Mjedisor i Planit Zhvillimor Komunal të Komunës së Prishtinës

- 27 Jul 2021


Komuna e Prishtinës njofton trupat konsultativ dhe publikun për të shprehur mendimet për Draft raportin e Vlerësimit Strategjikë Mjedisor për Planin Zhvillimor Komunal të Komunës së Prishtinës

Afati për shprehjen e komenteve , vërejtjeve dhe sugjerimeve për ketë dokumente do të jetë nga data 28.07.2021 deri me 28.08.2021

Po ashtu ju njoftojmë se mbajtja e diskutimit publik për Vlerësimin Strategjike Mjedisor të Planit Zhvillimor Komunal është 16.08.2021, takimi do të mbahet në Sallën e kuqe Komuna e Re- lagjja Arbëria, kati IV, ora 10

Komentet , sygjerimit dhe vërejtje mund ti drejtoni në email adresat : jehona.mavraj@rks-gov.net dhe fatbardha.mehmetukaj@rks-gov.net , ose ne zyrën për Mbrojtjen e Mjedisit ne katin e dyte Komuna e Re.

Draft dokumenti i VSM-se për Planin Zhvillimor Komunal të Komunës se Prishtinës, mund ta gjeni ne ueb faqen https://kk.rks-gov.net/prishtine/

 

 

 

Draft Raporti i Vlerësimit Strategjik Mjedisor i Planit Zhvillimor Komunal të Komunës së Prishtinës