Obaveštenje o produženju rasporeda vakcinacije u Opštini Priština

- 10 Jan 2022

Obaveštavamo sve građane Opštine Priština, zbog sve veće potražnje od strane  građana naše Opštine za vakcinacijom i zaštitu od Covid-19, Direkcija za Zdravstvo u saradnji sa komisijom za vakcinaciju i stalnim sekretarom Ministarstva zdravlja g. Bardići  odlučili da produže radno vreme u CPM 7 u Kalabriji sa redovnog rasporeda od 8 sati (07:00-15:00) na produženi raspored od 12 sati (07:00-19:00) od Ponedeljka do Petka, dok vikendom (subota i Nedelja) raspored će biti od 07:00 - 15:00 časova.

Odluka stupa na snagu u sredu, dana:  12.01.2022.