Opština Priština potpisala je Sporazum o Saradnji sa kancelarijom UN-HABITAT-a na Kosovu

- 29 Mar 2022

Potpisan je Memorandum o Razumevanju između Opštine Priština i Kancelarije UN-HABITAT-a na Kosovu, da se institucionalizuje saradnja na projektima održivog prostornog razvoja, promocije kulturnog nasleđa, razvoja javnih zelenih površina, klimatskih akcija i stanovanja, uz integrisanje drugih opština i zajednica u svaki korak planiranja i implementacije, u okviru efektivne međuopštinske saradnje i upravljanja na više nivoa.