Predsednik Rama deo okruglog stola organizovane od strane DEMOS projekta na temu Zakon o glavnom gradu

- 11 May 2022

Na okruglom stolu u organizaciji projekta DEMOS koji sprovodi Helvetas Sviss Intercooperation razgovaralo se o veoma važnoj temi: Zakon o glavnom gradu.

S obzirom da je ovaj zakon ustavna kategorija i neophodnost za bolji, lakši i bezbedniji život građana Glavnog grada, razgovarano je o stepenu primene, postignutim efektima i mogućnosti izmene i dopune ovog zakona.