Održana je javna rasprava o novoj uredbi za obavljanje delatnosti prevoza putnika taksi prevozom u glavnom gradu

- 04 Aug 2022

Danas je u Skupštini Opštine održana javna rasprava o novoj uredbi za obavljanje delatnosti prevoza putnika taksi prevozom u Glavnom gradu.

Održana je zdrava i sveobuhvatna diskusija sa pojedinačnim vlasnicima taksija (auto taksiji), kompanijama (radio taksiji i električni taksiji) i građanima koji su zabrinuti za parkiranje taksija svuda.

Sa nacrtom uredbe* koji je već u javnoj konsultaciji, možemo zajedno postići pravilno i ravnopravno regulisanje ovog sektora. Baš kao što Plan mobilnosti zahteva, sa zelenom agendom i poboljšanom infrastrukturom.

Sa radnom grupom u Direkciji za Javne Usluge, svaki komentar će biti razmotren i izmene će biti primenjene u konačnom nacrtu, gde će se pre nego što se nacrt uredbe uputi Skupštini opštine na usvajanje, ponovo razmatrati sa akterima uključenim u javna rasprava.

Zahvaljujemo se svima na učešću i zalaganju. Saradnja je neophodna za efikasnu implementaciju.