Priština se menja, 17 miliona evra investicija u lokalnoj infrastrukturi

- 18 Mar 2015

U Opštini Priština, posle zimske sezone, počeli su radovi na lokalnoj infrastrukturi

Ovim slučajem Predsednik Opštine Prištine, Shpend Ahmeti u društvu Potpredsednika Dardan Sejdiu i direktora Lokalne Infrastrukture, Hysen Durmishi, posetili su radove u naseljima “Dragodan”, “Dardania” i “Kalabria”.

“Danas počinjemo infrastrukturnu sezonu u Opštini Prištini. Posle poboljšavanja vremena, počećemo sa nasipanjem puteva i projektima parkova koje smo predvideli za 2015 godinu. Počećemo ovde u naselju “Arbëria” stvaranjem jednog novog parka i jedne nove parking zone za ovo naselje. Tokom prošle godine očistili smo celu površinu koja je bila jedna od najvećih neformalnih deponija, a verujem da će se sa izgradnjom puta, parka i parkinga stanovnici više brinuti za ovaj prostor ”, rekao je Predsednik Ahmeti tokom posete radova u naselju “Arbëria”.
Prema njemu, ovo će biti najvažnija infrastrukturna godina Opštine Prištine.
“10 miliona evra se predviđaju sa ovogodišnjim budžetom, a 8 miliona evra su prenesene od protekle godine što čini 18 miliona evra infrastrukturnih projekata koji će se investirati u Opštini Prištine ”, rekao je Predsednik Ahmeti.
Dok je, tokom posete radova u naselju “Dardania”, Potpredsednika Dardan Sejdiu je rekao da je jedan od ciljeva vlasti vraćanje javnih prostora u prostore koje mogu da se koriste od građana i stanovnika naselja.
“Tokom prošle godine identifikovane su sve gradske površine koje se mogu pretvoriti u korisne prostore. U naselju “Dardania” prostor će se pretvoriti u dva pogleda, prva će se pretvoriti u park a druga posle završene infrastrukture u parking. Ovaj projekat predstavlja vrednost od 90 hiljada evra i očekuje se da se završi za 60 radnih dana . cilj ovog projekta je funkcionalnost javnih prostora, stvaranje rekreativnih prostora koji bi još više obezbedilo ovo naselje pošto ovo naselje kao i mnoge druge, nisu bile prethodno tretirane. Već je projektovano deset parkova u Prištini, odnosno javne površine koje će se pretvoriti u parkove i samim tim u korist građana. U toku je izrada još 15 sličnih projekata ”, rekao je Potpredsednika Dardan Sejdiu dodavši da svako naselje ima potrebe za investiciju u infrastrukturi.
Direktor Hysen Durmishi je rekao da ove godine, Direkcija lokalne Infrastrukture će investirati u Opštini Prištine iznos od oko 18 miliona evra u razne projekte, uglavnom u izgradnji puteva, kanalizacije, uređivanje javnih prostora kao parkova platoa itd.
“Samo u naselju “Dardania” će se realizovati četiri velikih projekata koji će promeniti na bolje izgled ovog naselja. Imamo plato na “Kičmi”, plato kod „PRK – a, plato kod obdaništa “Lulevera” i park koji je već započet. Ima velikih investicija na putnoj infrastrukturi. Gotovo u svakom selu Opštine Prištine će se izgraditi putevi i kanalizacije, kao i veliki projekti infrastrukture za tretiranje otpadnih voda preko kolektora nad rekom “Mat” i “Priština”. 28 ugovora je potpisano tokom završetka prošle godine koji će početi sa radom ove godine. Takođe, za još 40 drugih projekata je počela faza ponude koje će se realizovati u nadolazećim mesecima.
Takođe Predsednik Ahmeti u društvu Potpredsednika Sejdiu i direktora Durmishi, posetili su radove i kod puta koji povezuje kružni tok sa naseljem “Kalabria”, projekat koji je omogućio slobodno kretanje preko 10.000 stanovnika ovog naselja. Ovim slučajem konstatovano je da radovi se razvijaju visokim intenzitetom pa se očekuje da se radovi završe pre predviđanog roka prema dinamičnim planom rada. Vrednost ovog projekta je 157 hiljada evra.