Održana treća radionica za reorganizaciju škola u Glavnom Gradu

- 20 May 2024

Održana je treća radionica sa stručnjacima iz oblasti obrazovanja i ostalima vezanim za ovaj sektor, u okviru planiranja reorganizacije škola u Glavnom gradu. Učesnici dele svoja iskustva i predlažu konkretna rešenja i strategije za aktuelne izazove sa kojima se suočavaju škole u ​​Prištini, sa ciljem povećanja kvaliteta obrazovanja, kako bi škole bile u stanju da izađu u susret potrebama učenika.

Rezultati ovih diskusija pomažu u oblikovanju konkretnih obrazovnih planova za bolju organizaciju škola za dobrobit dece.