Odluka - Usvaja se inicijativa Predsednika Glavnog grada za ulazak u meduopstinsku saradnju

Odluka - Usvaja se trogodisnji (3) akcioni plan za zastitu os nasilja u porodici 2023-2025

Odluka - Usvaja se odluka da se ulica "A" imenuje "Xhim Xhema"

Odluka za izmenu i dopunu odluke br. 01-020/02-103516/22, dana 12.05.2022.godine, o osnivanju drugih komiteta skupstine opstine Pristina

Odluka za dodelu finansijskih sredstva regionalnom preduzecu za otpad "Pastrimi" As u Pristini

Odluka za prenosenje sredstava iz 2022. godine u 2023. godinu

Odluka - Usvaja se Odluku o imenovanju Komisije za osvezavanje rezervne liste za imenovanje ulica, ulicicama i drugih javnih mesta u Glavnom gradu, kao i razmatranje zahteva i zalbi za imenovanje ulica, sokaka i drugih javnih mesta u Glavnom gradau

Odluka za usvojenje akcionog plana za socijalne usluge u Opstini Pristina 2023-2025 god.

Odluka - Usvaja odluku o dodeli finansijskih sredstava za g. Adhurim Uka, sa prebicalistem u Pristini, kao posledica zapaljenja kuce

Odluka o usvajanju harmonizacija bloka "D2" u okviru regulatornog plana "Arberia 3". odobreno prema odluke o dopuni i izmeni 01. br. 35-94056 E DT. 4.5.2015

Odluka o izmeni i dopuni odluke za osnivanje opstinskog saveta za bezbednost u zajednici

Odluka za usvajanje opstinskog plana za reintegraciju i odrzivu integraciju repatriranih lica i stranaca u opstini Pristina 2023-2023

Odluka za dodelu sredstava za organizaciju aktivnosti ""3x3 Pristina Fiba Challenger"

Odluka za dodelu finansijskih sredstava za Pro-Arte Isntitute

Odluka za subvencionisanje fudbalskog kluba devojaka "Pristina"