Druga sednica

 

Odluka o osnivanju radne grupe za izradu godišnjeg radnog plana skupštine za 2018-tu GODINU I PRAVILNIKA O RADU SKUPŠTINE I KOMITETA

 

Odluka o početku izrade zonse mape opštine PRIŠTINA

 

Odluka usvaj se predlog Predsednika opstine za davanje nepokretne imovine na korišćenje Kosovskoj Kompaniji za Distribucije i Snabdijevanja Električnom Energijom (KEDS) bez postupka konkurisanja

 

Odluka o formiranju komiteta za zajednice

 

Odluku o odobravanju akcionog plana za osobe sa invaliditetom 2018-2020

 

Odluku o početku izrade plana razvoja opštine PRIŠTINA

 

Treca sednica

 

Odluku - Usvaja se predlog Predsednika Opštine o razmeni nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnice Lumnije (Musa) Latifi

 

Odluku - Usvaja se predlog Predsednika Opštine o razmeni nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika Luan (Ramadan) Hoxha i Armend (Ramadan) Hoxha

 

Odluku - Usvaja se predlog Predsednika Opštine o razmeni nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika Enver (Ali) Aliu i Xhemajl (Hasan) Krasniqi

 

Odluku o javnim preliminarnim konsultacijama vezano sa pravilnikom o dodeli subvencija o opštini Prištini

 

Odluku o javnim preliminarnim konsultacijama

 

Odluku o javnim preliminarnim konsultacijama

 

Odluku o ispravljanju tehnicke greške u tekstualnom dleu regulacionog detaljnog plana "Kodra e Trimave 1" 2017-2025

 

Odluku o usvajanju acionog plana za transparentnost za 2018-ut godinu

 

Odluku o iniciativi međunarodne saradnje

 

Odluku o osnivanju opštinskog saveta za bezbednost zajednica

 

Odluku o izmeni odluke za osnivanje drugih komiteta skupštine opštine priština

 

Godišnji plan rada skupštine opštine

 

Odluku o prodaji vozila, kao pokretna imovina opštine

 

Odluku o određivanju lokacije za postavljanje obeliska u znak sećanja ćlanova kfor-a i nato-a

 

Pravilnik o sopstvenim prihodima kulturnih institucija opštine Priština

 

Odluka - Usvaja se predlog Predsednik Opštine o davanju nepokretne imovine opštine na dugoročno korišćenje Policiji Kosova, Generalna Direkcija Policije - Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

 

Odluka - O određivanju lokacije za posta vljivanje lapidarijuma u čast francuskih palih boraca Kfor-a

 

Odluka - Usvaja se odluka o uklanjanju Qendrima Sahiti, član Komisije akcionara Javnog Stambenog Preduzeća, AD.

 

Odluka - Usvaja se Odluka o imenovanju fudbalskog stadiona u Prištini "Fadil Vokrri"

 

Pravilnik o određivanju referentne investicione vrednosti projekta zgrada za obređivanje tarifa za dozvolu za životnu sredinu u opštini Priština

 

Odluka o osnivanju komisije za procenu

 

Odluka o osnivanju konsultativnog komiteta

 

Odluka - Usvaja se predlog predsednika za razmenu nepokretne opštine imovine sa nepokretnom imovinom

 

Odluka o izmeni odluke 01-463/03-0118225/17, dana 22.05.2017, o izmeni nepokretne imovine u vlasništvu "AL Trade" doo

 

Odluka o izmeni odluke, 01.046-295900, dt. 06.12.2016, za davanje na korišćenje nepokretne imovine opštine svetof krsta

 

Odluka - Usvaj se predlog Predsednika opštine za razmenu nepokretne opstinske imovine u vlasništvu vlasnika Feti Selmani, Haki Selmani i Ismajl Abazi

 

Odluka o usvajanju lokalnig akcionog plana za integraciju zajednica roma, ashkalija i egjiptcana u opštini Priština 2018-2021

 

Odluka za otpuštanje člana komisije akcionare javnog preduzeća za stanovanje ad

 

Odluka o izmeni odluke o određivanju članova komisije javnih preduzeća opštine Priština

 

Odluka - Usvaja se odluka o promeni naziva puta "Clirimi" sa imenom "Arber i Astrit Dehari" i ime parka u blizini ulice "Bahri Fazliu" pod nazivom "Parku i Clirimit"

 

Odluka i imenovanju clanova u komisiju aksionara javnog produzeća opstine Pristine "Pallati i Rinisë"

 

Odluka - Prištinskog Muzeja

 

Odluka - Usvaja se predlog Predsednika Opštine o davanju nepokretne imovine opštine na dugoročno koriščenje Centralnoj Banci Republike Kosova, bez postupka konkurisanja

 

Odluka i davanju na koriščenje nepokretne imovine opštine regulatorni autoritet elekktronske i poštanske komunikacije (RAEPK)

 

Odluka za početak revidiranja detalnjog regulacionog plana za urbanu celinu "B" naselja "Nova Priština-zona istok"

 

Odluka o izmeni odluke o odredjenju članova za komisiju aksionara javnih produzeća Opštine Priština

 

Odluka o prehodnim javnim konsultacijama

 

Odluku

 

Odluka

 

Odluka za izmenu odluke za uspostavljanje opstinskog saveza za bezbednost u zajednici

 

Odluka - Usvaja se predlog predsenika za razmenu nepokretne opštinske imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika Zeqir (Mehmet) Haxhija

 

Odluka - Usvaja se predlog predsenika za razmenu nepokretne opštinske imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika: Nexhmi Kastrati, Aza Hasanaj, Shahindere Xharra, Merlind Zhubi, Ismet Shkodra, Xhelal Roka, Ergjyment Mehmeti, Mixhait Reçi, Hasan Beselica, Fatmire Berisha, Astrit Mekuli, Bujar surdulli, Shemsedin Klaiqi

 

Odluka - Usvaja se predlog predsenika za razmenu nepokretne opštinske imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika: Fatmir Fejzullahu dhe Kadri Berisha

 

Odluka o izmeni i dopuni odluke 01.br.031-137671, dt.29.06.2018 god., o davanju na kretkoroćno korišćenje objekta bivšeg doma učenika vsš :GJIN GAZULLI" u Prištini, Ameriškom Universitetu na Kosovu

 

Odluka - Usvaja se predlog predsenika za razmenu nepokretne opštinske imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika: Shyqiri Dibrani, Haki Sfishta, Faik Shaqiri, Agim Berisha, Bashkim Berisha, Shahin Ahmeti, Mehmet Pireva, Arbnor Pireva, Dienis Pireva, Nezir Hajdari, Ruhan Hajdari, Besim Hajdari, Fatmir Hajdari, Afrim Hajdari dhe Meliha Rrmoku

 

Odluka - Usvaja se predlog predsenika za razmenu nepokretne opštinske imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika: Nexhat Dumnica, Liman Jashari

 

Odluka - Usvaja se predlog predsenika za razmenu nepokretne opštinske imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika: Hazir Tahiri, Qamile Vrapçani

 

Odluka - Usvaja se predlog predsenika za razmenu nepokretne opštinske imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika: Bedri Prishtina, Durim Prishtina

 

Odluka - Usvaja se predlog predsenika za razmenu nepokretne opštinske imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika: Remzi Aliu, Nuhi Aliu, Dinore Fazliu. Ruzhdi Aliu, Vehbi Aliu, Faton Aliu, Agim Ibrahimi, Luta Beka, Zuka Beka, Xhavit Bajrami, Naser Beka, Skënder Beka, Imer Beka, Bekim Beka

 

Odluka - Usvaja se predlog predsenika za razmenu nepokretne opštinske imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika: Muhamed Bajgora, Nuhi Bajgora, Kastriot Bajgora, Vigan Bajgora, Shqipe Konjuhi

 

Odluka - Usvaja se predlog predsenika za razmenu nepokretne opštinske imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika: Nezir Xhemshiti

 

Odluka - Usvaja se predlog predsenika za razmenu nepokretne opštinske imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika: Ujup Salihut, Shefqet Rexhepit, Kadri Isufit

 

Odluka o davanju na korišćenje opštinske nepokretne imovine policiji kosova

 

Odluka o davanju na korišćenje opštinske nepokretne imovine fond za zaštitu životinja "VIER PFOTEN" 

 

Odluka o davanju na korišćenje opštinske nepokretne imovine ambasadi ujedinjenim državama amerike

 

Odluka o odredjivanju lokacije za postavljanje obeliska posvecen 50-godisnjici demonstracija 1968 god.na Kosovu

 

Odluka - Usvaja se predlog predsednika za razmenu nepokretne opštinske imovine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika Ismajl Vrapcit i Ramadan Vrapcit

 

Odluka o davanju na koriščenje nepokretne imovine opštine nemačkoj amabasadi na Kosovu

 

Odluka o formiranju radne grupe za izradu godišnjeg plana rada opštine za 2019-tu godinu

 

Odluka o dodeli sredstava lokalnom javnom produzeću "Sport Marketing" AD u Prištini

 

Odluka o porezu na nepokretne imovinu