Odluka o dopuni i izmeni odluke, br. 01.463/01-0101088/19, dana 03.05.2019, za razmenu nepokretne imovine opstine sa nepokretnom imovinom u privatnoj svojini

 

Odluka o odredivanju lokacije za postavljanje kipa kosovske legende futbala Fadil Vokrri

 

Odluka za odredivanje lokacije za postavljane kipa senatora Robert Doll

 

Odluka za javno razmatranje nacrt dokumenta detaljnog regulacionog plana za zonu naselja "Kalabria" - Deo kolektora, 2019-2027

 

Odluka o usvajanju detaljnog regulacionog palana za zonu "Mati 1" - Nastav puta "B" (Bahri Fazliu) - Juzni deo, 2019-2027

 

Odluka

 

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o organizaciji rada u osnovnim skolama, srednjim nizim i srednjim visim skolama br. 031-142411, dana 09.06.2016 god.

 

Odluka usvajenja opstinskog budzeta opstine pristine za 2020 godinu i srednjorocnog budzetskog okvira za period 2020-2022

 

Odluka

 

Odluka za usvajanje projekt dokumenta za odrzivi urbani plan mobilnosti Pristine

 

Odluka o odredivanju lokacije za postavljanje kipa aktiviste Adema Demacija

 

Pravilnik o organizaciji i koriscenju pristinskog opstinskog parkiralista 

 

Pravilnika o osnivanju i strukturiranju decije skupstine opstine 

 

Odluka - Usvaja se predlog Predsednika Opstine o davanju nepokrebre imovine na koriscenje Futbolskom Savezu Kosova (FSK)

 

ODLUKA O USVAJANJE REVIZIJE DETALNOG REGULATIVNOG PLANA ZA URBANO CELINU "B'' NASELJE NOVA PRISTINA-ZONA ISTOK"


ODLUKA O POSTAVLJANJU NA JAVNOJ DISKUSIJI PROJEKT DOKUMENTA O DAVANJU NA KORISCENJE PROJEKT DOKUMENTA DETALJNOG REGULACIONOG PLANA ZA ZONA MATI 1 _ NASTAVAK PUTA B (BAHRI FAZLIU) _ JUZNI DEO

 

Odluku - usvaja se predlog Predsednika Opstine za izmenu nepokretne imovine Opstine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Jusuf (Shaban) Qyqallës

 

Odluku - usvaja se predlog Predsednika Opstine za izmenu nepokretne imovine Opstine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Gezim (sabri) Thaqi

 

Odluka o odredivanju lokacije za postavlkanje bista bivseg americkog drzavnog sekretare, Medlin Olbrajt 

 

Odluka

 

Odluka o prethodnoj javnoj raspravi

 

Odluka o osnivanju lokalnog javnog preduzeća "Centralna Kuhinja" AD 

 

Odluka - Usvaja se predlog Predsenika Opštine za izmenu nepokretne imovine Opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika Fehmi Avdiu, Ruzhdi Cakolli, Bedrie Munishi - Xhela, Halil Munishi, Fadil Cakolli, Rinor Sinani, Xhafer Sinani i Burbuqe Hyseni

 

Odluka za izmenu i dopunu odluke 01. br. 046-295921, dana 06.12.2016 god. za davanje na korscenje nepokretne imovine opstine umetnickom centru kosova

 

Odluka za imenovanje parka "Mentor Retkoceri" izmedu naselja "Ulpiana" i "Dardania"

 

Odluka za izmenu odluke o osnivanju opstinskog saveta za bezbednost u zajednici

 

Odluka - usvaja se predlog predsednika opštine za izmenu nepokretne imovine Opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika Visar Sylejmani

 

Odluka - usvaja se predlog predsednika opštine za izmenu nepokretne imovine Opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika Salih (Hamdi) Berisha

 

Odluka - usvaja se predlog predsednika opštine za izmenu nepokretne imovine Opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika Ilir (Ajet) Sogojeve, Sabri (Ajet) Sogojeva, Ajet (Sami) Sogojeva, Albulena (Sami) Sogojeva dhe Agron (Sami) Sogojeva 


Odluka - usvaja se predlog predsednika opštine za izmenu nepokretne imovine Opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Azemine (Hamit) Gashi

 

Odluka za javne preliminarne konsultacije

 

Odluka - Usvaja se predlog Predsenika Opstine za davanje na koriscenje nepokretne imovine Kosovskoj Kompaniji za Distribuciju i Snabdevanje Elektricnom Energijom (KEDS) 

 

Odluka za javne preliminarne konsultacije

 

Odluka za prenos nepotrošenog buđeta od 2018 za 2019 godinu

 

Odluku - usvaha se predlog predsednika opštine za izmenu nepokretne imovine Opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Bahri (Rifat) Hoxha i Besnik (Halit) Asllani

 

Odluka za davanje na javno razmtranje projekt-dokumenta za ponovno razmatranje detaljnog regulativnog plana za urbanu celinu "B" naselje "Nova Prishtina" Istočna zona

 

Odluka o početku međuopštinske saradnje

 

Odluka za usvajanje akcionog plana za transparentnosti 

 

Odluka o davanju imovine na kratkorocno koriscenje LJP "Hortikultura", AD

 

Odluka 

 

Odluku o odredivanju lokacije za postavjanje spomen ploce posvecena ratnim zrtvama 1999 godine naselja "Sofalia"

 

Odluku o odredivanju lokacije za postavjanje spomenika posvećen ubijenih ljudi prištine u prvom petgodišnjem periodu nakon drugog svetskog rata 

 

Odluka o početku izrade detaljnog regulacionog plana za zonu tehnićkog fakulteta, u naselju "Sunčani Breg"

 

Odluka za pocetak izrade detalnog regulacionog plana bloka A1 naselja "Dodona"

 

Pravilnik za izmenu i dopunu pravilnika o dodeli subvencija od strane Opštine Priština

 

Odluka o davanju opštinske nepokretne imovine na korišćenje islamskoj zajednici kosova

 

Odluka o davanju opštinske nepokretne imovine na korišćenje regionalnoj kompaniji za smeće "Pastrimi"

 

Odluka o davanju imovine na dugoročno korišćenje JLP "Hortikultura", AD

 

Odluka

 

Odluka o davanju opštinske nepokretne imovine na korišćenje SHPI-FFOR-i, "Film City", u Prištini

 

Godišnji plan rada skupštine opštine

 

Odluka o davanje nepokretne imovine opstine na korscenje ojp "TRAFIKU URBAN"

 

Odluka o davanje na koriščenje nepokretne imovine opštine Kosovskoj Policiji

 

Odluka za početak izrade detalnjog regulacionog plana za zonu naselja "Kalabria", deo kolektora

 

Odluka za početak izrade detalnjog regulacionog plana za područje "Mati 1", put "B" (Bahri Fazliu), južni deo

 

Projekat pravlinika za zaštitu prava dece

 

Odluka za usvajanje akcionog plana za zaštitu prava dece u opštini Prištini 2019-2021

 

Odluka za clanstvo u uniji albanskih zajednica u regionu

 

Odluka - Usvaja se predlog predsednika Opstine za zamenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Feti (Hajredin) Gasi

 

Odluka o odredivanju clanova komisije akcionara javnog preduzeca opstine Pristine

 

Odluka za odredivanje lokacije za postavljanje "Zida Casti", Posvecen zrtvovanju albanaca kosova za spasavanje jevreja tokom drugoc svetskog rata

 

Odluka - Ovlascava se dobijanje duga od Evropske Banke za Obnovu i razvoj, za poboljsanje efikasnosti energije javnih zgrada

 

Odluka o izmeni i dopuni odluke 01-463/02-239184/19, dana 30.09.2019 god. za razmenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Alban (Sulejman) Ramadanit

 

Odluka o odredivanju lokacije za postavljanje kipa legendarnog komandanta Adem Jashari

 

Odluku o regulisanju budzetskih raspodela opstine Pristina za 2019. godinu

 

Odluka o dodeli sredtava

 

Odluka o porezu na nepokretnoj imovini

 

Pravilnik o izmeni i dopunama pravilnika o tarifima, dazbinama i opstinskim kaznama 01 br. 110-2782 dana 02.12.2011

 

Odluka za javno razmatranje nacrt dokumenta detalnog regultivnog plana za podrucje kod tehnickog fakulteta, u naselju "Suncani Breg"

 

Odluka o formiranju radne grupe za izradu godisnjeg plana rada skupstine opstine za 2020 god.

 

Odluka o oslobadanja od poreza na legalizaciju nelegalnih gradevina, kao i nacin utvrdivanje rata

 

Odluka o usvajanju cenovnika za javne parkinge opstine pristine

 

Odluka za izmenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Aslan (Osman) Ahmeti

 

Odluka o dodelji sredstava lokalnom javnom produzeću "Sport Marketing" A.D, u Pristini