Odluka o subvencionisanju gradana opstine pristina zarazenim Covid-19 

 

Odluka o davanju nepokretnosti opstine na koriscenje stambenom javnom preduzecu

 

Odluka o subvenciji direktnih usluga marginalizovanim zajednicama

 

Odluka o odredivanju naknade akcionarima lokalnih javnih preduzeca

 

Odluka o odredivanju lokacije za postavljanje kipa profesora Anton Ceta

 

Odluka o usvajanju opstinskog plana za efikasnost energije (OAPEE) 2019-2021

 

Odluka o predhodnim javnim konsultacijama

 

Odluka o prenosu sredstava  

 

Odluka o usvajanu budzeta opstine pristine za 2021-vu godinu i srednjerocnog budzetskog okvira za period 2021-2023  

 

USVAJA se Godišnji plan rada Skupštine Opštine Prištine za 2020-tu godinu

 

USVAJA SE pedolog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Rrahim Gaši, Fatmir Gaši i  Gafurr

 

USVAJA SE pedolog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika Nađije (Rašit) Hertica, Bahrije Pakaštica dhe Mustafa Pakaštica

 

USVAJA SE pedolog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Zuka (Isuf) Beka

 

USVAJA SE predlog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine Opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Arton Topanica, Ismit (Avdi) Shabani, Sabit (Avdi) Shabani, Adem (Shaban) Berisha i Sylejmon (Sadik)  Topanica

 

USVAJA SE predlog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine Opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Xhavit (Isa) Vllasaliu

 

USVAJA SE predlog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine Opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Faik Breznica i Osman Breznica

 

USVAJA SE Odluka o raspisivanju jave aukcije za prodaju vozila, kao pokretna imovina Opštine Priština

 

Odluka za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu  Bajram Gashani i “AL TRADE HOLDING” LLC

 

Odluka za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Salih Grajqevci, Gani Azemi, Avni Azemaj, Adnan Maxhuni i Alban Beci

 

Odluka za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Tafil (Arif) Osmanit

 

Odluka o odobrenju opštinskog Plana za održivu reintegraciju repatriiranih lica u opštini Priština, 2020-2022 god

 

Odluka o usvajanju opštinskog akcionog Plana za raseljene i održivo rešenje, 2020-2022 god

 

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Opštinskog saveta za Bezbednost u Zajednicama

 

Odluka o usvajanju dodele subvencija za prevoz donacija u obliku robe za osobe sa invaliditetom

 

Odluka o usvajanju hitne ekonomske pakete

 

Odluka o prenosu neistrošenog budžeta iz 2019 u 2020 godinu

 

Odluku - Usvaja se predlog gradonacelnika za razmenu opstinske nepokretne imovine sa nepokretnom imovinom u vlasnistvu Nazmi Fetahu

 

Odluku O PREGLEDU BUDŽETA ZA 2020-tu GODINU

 

Odluku O USVAJANJU HITNOG EKONOMSKOG PAKETA 

 

USVAJA SE pedolog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Sima Com i Adnan (Ali) Memedali

 

USVAJA SE pedolog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Meliha Rrmoku

 

USVAJA SE pedolog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika Ismail Shillova, Faik Breznica i Osman Breznica

 

Odluka o predhodnim javnim konsultacijama o slanju pravilnika za definisanje urbanisticko-arhitektonskih parametara gradevina i zelenih povrsina

 

Odluka o izmeni i dopuni odluke za izmenu pravilnika o tarifama, naknade i opstinske kazne 01.br. 110-21449 i dt. 28.02.2013 god.